Tag archives for tieng anh

đề thi cao học trường đại học Y môn tiếng Anh

image-394
đề thi cao học trường đại học Y môn tiếng Anh Bộ tài lieu bao gồm 10 đề thi các năm gần đây. Báo giá: 50.000 VNđ liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com Ads: ôn thi cao học trường đại học Y môn tiếng Anh, liên hệ: Ms. Hoa 01662.881.991 học ...

Cách dùng thành ngữ Anh Mỹ thông dụng – hiện đại ( Nguyễn Trùng Khánh)

image-351
Cách dùng thành ngữ Anh Mỹ thông dụng - hiện đại ( Nguyễn Trùng Khánh) - song ngữ anh Việt Sách phù hợp để tra cứu, tham khảo, phù hợp với các đối tượng người học tiếng Anh, dịch thuật, làm phụ đề, giao tiếp ... Báo ...

Tổng hợp giáo trình tiếng Anh

image-327
  Giáo trình tiếng Anh cho học sinh: Disney's World Of English - Basic ABCs - VIDEO - Volumes 01-12 Today! 1: Extra grammar activities Today! 2: Extra grammar activities Language Leader Elementary (Workbook + Audio) Language Leader Elementary (Student's Book + Audio) English in Mind Level 3 Student's Book DVD-ROM Japanese Hiragana ...
12