Tag archives for schweser

CFA 2022 Level 3 SchweserNotes book 12345 (full), Kaplan Schweser

image-1194
CFA 2022 Level 3 SchweserNotes book 12345 (full), Kaplan Schweser CFA 2022 Level 3 SchweserNotes book 1, Kaplan Schweser CFA 2022 Level 3 SchweserNotes book 2, Kaplan Schweser SchweserNotes™ 2022 Book 2: Derivatives and Currency Management CFA 2022 Level 3 SchweserNotes book 3, Kaplan Schweser SchweserNotes™ 2022 BOOK 3: FIXED INCOME AND ...

CFA 2022 Level 3 Schweser’s Quicksheet, Kaplan Schweser, Critical Concepts for the 2022 CFA Exam

image-1191
CFA 2022 Level 3 Schweser’s Quicksheet, Kaplan Schweser, Critical Concepts for the 2022 CFA Exam   Báo giá: Bản mềm PDF: 40.000 đ | Mã tài liệu: CFAL3QS Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com Thông tin thanh toán: Hoặc Ứng dụng

Tài liệu FRM 2016

image-407
FRM là gì? Financial Risk Manager - FRM là chứng chỉ quốc tế được công nhận bởi Hiệp hội các chuyên gia quản trị rủi ro quốc tế (GARP). Để đạt được chứng chỉ, các ứng viên phải hoàn thành hai kỳ thi nghiêm ngặt bao ...

Tài liệu CFA 2016

image-405
Danh sách tài liệu CFA 2016   Các trung tâm luyện thi CFA có uy tín ở Việt Nam: 1. AFTC 2. FTMS 3. Stalla Tài liệu CFA 2016: gồm 2 bộ sách chính: bộ Curriculum & bộ Kaplan SchweserNotes. + Bộ Curriculum gồm 6 volum do CFA Institute xuất bản, gồm ...