Tag archives for ielts

[mp3] IELTS Introduction Class Audio CDs, Sam McCarter ,Macmillan Exams (2 audio Cds)

image-728
IELTS Introduction Class Audio CDs, Sam McCarter ,Macmillan Exams (2 audio Cds) IELTS Introduction Class Audio CDs | Sam McCarter | Macmillan Exams IELTS Introduction is a brand new course designed specifically for low-level students wishing to take the IELTS exam. The 12 units aim to train students ...

Bridge to ielts pre-intermediate intermediate band 3.5 to 4 teacher’s book

image-716
Bridge to ielts pre-intermediate intermediate band 3.5 to 4 teacher's book (PDF color) Ngoài ra Shop còn có bộ Audio CD mp3 của Student Book bản đầy đủ file, không bị thiếu như các bản chia sẻ trên mạng! Báo giá: Bản PDF: 120.000 VNĐ Bản sách in: ...

CEFR 6 mức độ tiếng Anh theo chuẩn Châu Âu: A1, A2, B1, B2, C1 và C2 và cách quy đổi từ bảng điểm IELTS, TOEFL,Cambridge ESOL sang chuẩn CHÂU ÂU dành cho du học sinh

image-441
  CHUẨN TIẾNG ANH CHÂU ÂU - Khung trình độ Chung Châu Âu (CEFR) (Viết tắt của Common European Framework for Reference), được phát triển bởi Hội đồng Châu Âu, nhằm cung cấp một cơ sở chung trong việc thiết kế giáo trình, giới thiệu chương ...

Cambridge Grammar for Ielts with answers : Diana Hopkins with Pauline Cullen

image-386
Cambridge Grammar for Ielts with answers : Diana Hopkins with Pauline Cullen Cambridge Grammar for IELTS with Answers (Ebook + Audio CD)Cambridge Grammar for IELTS provides complete coverage of the grammar needed for the IELTS test, and develops listening skills at the same time. It includes ...
12