Tag archives for giao trinh

Giáo trình phiên dịch tiếng Trung Quốc cơ sở, Nguyễn Thị Thanh Huệ, Vũ Thanh Hương

image-1172
Giáo trình phiên dịch tiếng Trung Quốc cơ sở, Nguyễn Thị Thanh Huệ, Vũ Thanh Hương Phù hợp với: Sinh viên chuyên ngành tiếng Trung Quốc Trung tâm, trường đào tạo tiếng Trung Người làm nghê biên dịch, phiên dịch tiếng Trung Người học tiếng Trung ...

Nhập môn sử học – Giáo trỉnh cao đẳng sư phạm, Phan Ngọc Liên, Trịnh Đình Tùng, Trần Đức Minh, Tạ Ngọc Minh

image-1140
Nhập môn sử học - Giáo trỉnh cao đẳng sư phạm, Phan Ngọc Liên, Trịnh Đình Tùng, Trần Đức Minh, Tạ Ngọc Minh Báo giá: Bản mềm PDF: 30.000 đ | Mã tài liệu: Gtnms Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com Thông tin thanh toán: Hoặc Ứng dụng

Giáo trình Logistics và vận tải quốc tế, Gs.Ts. Hoàng Văn Châu, ĐH Ngoại Thương

image-1136
Giáo trình Logistics và vận tải quốc tế, Gs.Ts. Hoàng Văn Châu, ĐH Ngoại Thương 399 trang Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ | Mã tài liệu: Gtlvt Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com Thông tin thanh toán: Hoặc Ứng dụng

Giáo trình giảng dạy Hán Nôm, Nguyễn Tá Nhí, Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam

image-991
Giáo trình giảng dạy Hán Nôm, Nguyễn Tá Nhí, Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam Báo giá: Bản mềm PDF: 80.000 đ | Mã tài liệu: Gdhn Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com Thông tin thanh toán: Hoặc Ứng dụng

Tổng hợp giáo trình tiếng Anh

image-327
  Giáo trình tiếng Anh cho học sinh: Disney's World Of English - Basic ABCs - VIDEO - Volumes 01-12 Today! 1: Extra grammar activities Today! 2: Extra grammar activities Language Leader Elementary (Workbook + Audio) Language Leader Elementary (Student's Book + Audio) English in Mind Level 3 Student's Book DVD-ROM Japanese Hiragana ...