Tag archives for cefr

Master Toefl Junior Advanced (CEFR level B2) Language form and meaning by Richie Hahn PDF

image-793
Master Toefl Junior Advanced (CEFR level B2) Language form and meaning by Richie Hahn PFD Báo giá: Bản PDF: 30.000 đ LH: Tel/Zalo: 0988.674.911 Email: tailieuso@gmail.com

Master toefl junior Advanced (CEFR Level B2) Reading Comprehension by Richie Hahn with mp3

image-791
Master toefl junior Advanced (CEFR Level B2) Listening Comprehension by Richie Hahn with mp3 Báo giá: PDF + mp3: 30.000 đ LH: Tel/Zalo: 0988.674.911 Email: tailieuso@gmail.com

Master toefl junior Advanced (CEFR Level B2) Listening Comprehension by Richie Hahn (pdf + mp3)

image-789
Master toefl junior Advanced (CEFR Level B2) Listening Comprehension by Richie Hahn (pdf + m3p) Báo giá: Bản PDF + mp3: 30.000 đ LH: Tel/Zalo: 0988.674.911 Email: tailieuso@gmail.com

Master Toefl Junior Intermediate listening (CEFR Level B1) Listening comprehension by Richie Hahn (PDF + mp3)

image-787
Master Toefl Junior Intermediate listening (CEFR Level B1) Listening comprehension by Richie Hahn PDF with mp3 Báo giá: PDF + mp3: 30.000đ LH: Tel/Zalo: 0988.674.911 Email: tailieuso@gmail.com

CEFR 6 mức độ tiếng Anh theo chuẩn Châu Âu: A1, A2, B1, B2, C1 và C2 và cách quy đổi từ bảng điểm IELTS, TOEFL,Cambridge ESOL sang chuẩn CHÂU ÂU dành cho du học sinh

image-441
  CHUẨN TIẾNG ANH CHÂU ÂU - Khung trình độ Chung Châu Âu (CEFR) (Viết tắt của Common European Framework for Reference), được phát triển bởi Hội đồng Châu Âu, nhằm cung cấp một cơ sở chung trong việc thiết kế giáo trình, giới thiệu chương ...