Tag archives for 2016

cracking the new sat premium 2016 exam the priceton review

image-429
cracking the new sat premium 2016 exam the priceton review cracking the new sat premium 2016 exam the priceton review SUCCEED ON THE NEW SAT WITH THE PRINCETON REVIEW! With 6 full-length practice tests created specifically for the redesigned exam, brand-new content reviews, and updated scoring strategies, this ...

Tài liệu FRM 2016

image-407
FRM là gì? Financial Risk Manager - FRM là chứng chỉ quốc tế được công nhận bởi Hiệp hội các chuyên gia quản trị rủi ro quốc tế (GARP). Để đạt được chứng chỉ, các ứng viên phải hoàn thành hai kỳ thi nghiêm ngặt bao ...

Tài liệu CFA 2016

image-405
Danh sách tài liệu CFA 2016   Các trung tâm luyện thi CFA có uy tín ở Việt Nam: 1. AFTC 2. FTMS 3. Stalla Tài liệu CFA 2016: gồm 2 bộ sách chính: bộ Curriculum & bộ Kaplan SchweserNotes. + Bộ Curriculum gồm 6 volum do CFA Institute xuất bản, gồm ...