Xem thử:

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

PDF | CFA 2023 Curriculum Level 1 Volume 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Báo giá: Trọn bộ:
6 cuốn: 150.000 đ – Mã Tài liệu: 2023CFAL1C

Mua bản mềm Online:  LINK