Từ điển về ngôn ngữ

  • Từ điển Hán Việt, Viện Ngôn Ngữ Học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Phan Văn Các chủ biên: LINK

  • Từ điển Nhật – Việt (2000 từ nhật gốc Hán chữ Kanji PDF | Huỳnh Tấn Kim Khánh, Nguyễn Bích Thuận: LINK
  • Từ điển Hán Việt phổ thông – Đỗ Nguyên Dương, Sắp xếp theo phương pháp mã hóa của Vũ Hồng Phương: LINK

Từ điển chuyên ngành

  • Từ điển kỹ thuật tổng hợp và công nghệ cao Anh – Việt, 120.000 thuật ngữ LINK