Với “kho” bài tập dồi dào, cuốn sách là một gợi ý đáng tham khảo. Sách phù hợp với các bạn tầm band 5.5 trở lên.

Natural English Collocations là tài liệu về bài tập từ vựng chuyên về ghép từ, phân theo các chủ đề thường gặp. Khái niệm Collocations vốn không xa lạ với dân IELTS chúng ta, nhưng để có một cuốn sách chuyên về bài tập ghép từ như tài liệu này, thì thực sự không nhiều. Có thể nói, Natural English như  một collection trắc nghiệm xem bạn đã ghép collocation “chuẩn” chưa ? Với “kho” bài tập dồi dào, cuốn sách là một gợi ý đáng tham khảo. Sách phù hợp với các bạn tầm band 5.5 trở lên.

 

LINK TẢI : https://drive.google.com/file/d/0B8eXHo9cZN4ZeFRzY1pxRGl6R1k/view