CFA level 1 2023 Study Notes SchweserNotes Level I book 1, 2, 3, 4, 5

Bộ sách CFA Schweser Notes 2023 Level 1 gồm 5 cuốn.

[​IMG]
[​IMG]

[​IMG]


[​IMG]
[​IMG]

Báo giá: Bản mềm PDF trọn bộ 5 cuốn: 200.000 đ | Mã tài liệu:
2023CFAL1

Mua bản mềm Online:  LINK