Archives for Văn Học

Văn Học Và Cái Ác, Georges Bataille, Dịch giả: Ngân Xuyên

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]
[​IMG]

Văn Học Và Cái Ác, Georges Bataille, Dịch giả: Ngân Xuyên |NXB Thế giới

…Công trình nghiên cứu của Georges Bataille đưa ra cách tiếp cận táo bạo nhưng đầy nhân văn trước những chủ đề như bạo dâm, sắc dục, luân lý trong văn học.

Đạo đức xã hội quy định hai phạm trù Thiện và Ác. Văn học xưa nay vẫn mang chức năng là hướng con người ta tới Chân, Thiện, Mỹ. Thế nên, nói văn học đứng về cái Ác dường như là vô lý? Và thứ văn học viết về cái Ác đáng bị lên án, bài trừ? Điều đó không đúng với Georges Bataille. Bởi cái Ác ở đây, theo ông, vượt lên trên khái niệm đạo đức học thông thường để thuộc về một hệ quy chiếu khác. Georges Bataille cho rằng, một khi con người vi phạm những quy định và điều cấm được hình thành trong xã hội có tổ chức, ít nhiều đều bị coi là mang dấu ấn của cái Ác. Nhà văn viết về những thứ nằm ngoài khuôn phép của thế giới lý trí, thứ văn chương đó được coi là viết về cái Ác.

Cuốn sách “Văn học và cái Ác” của Georges Bataille được xuất bản ở Pháp năm 1957, tập hợp những bài phê bình của ông, phần lớn đã đăng trên tạp chí Critique của Pháp. Tác giả chọn tám nhà văn nổi tiếng để khảo sát nghiên cứu: Emily Bronte, Baudelaire, Michelet, William Blake, Sade, Proust, Kafka, Genet. Những tên tuổi này có phần xa lạ với độc giả Việt Nam (ngoại trừ Emily Bronte, F. Kafka hay một chút Marcel Proust). Các tác giả đều là những người vượt qua ranh giới, sự “được phép” để viết bằng những giấc mơ, tưởng tượng của họ. Sự khác thường, gạt bỏ mọi trở ngại, rào cản đạo đức xã hội quy định lên ý nghĩ và hành động để viết khiến họ không thuộc phe Thiện. Những tác giả này, kẻ ít người nhiều, đều chịu điều tiếng và bị lên án vì những gì họ viết trong tác phẩm. Georges Bataille, bằng lý lẽ của mình, biện hộ cho họ, cũng là để giải trình thứ văn học đứng về phía cái Ác…

Nội dung gồm có: 1. Emily Bronte 2. Baudelaire 3. Michelet 4. William Blake 5. Sade 6. Proust 7. Kafka 8. GenetTác giả: Georges BatailleDịch: Ngân XuyênSố trang: 295Xuất bản: 2016
Báo giá: Bản mềm PDF: 60.000 đ | Mã tài liệu: Vhvca

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Thông tin thanh toán:

Hoặc Ứng dụng

cổ văn trung hoa chọn học, Nguyễn Đức Tôn, tập 1

 

 

 

Giới chi thôi bất ngôn lộc
Chúc chi vũ thoái tần sư
Vương tôn mãn đối sở từ
Câu chi bất khất vu tấn
Kỳ hề thỉnh miễn thúc – hướng
Tử sản luận doãn hà vi ấp
Ngô hứa việt Thành
Thiệu công gián lệ vương chỉ báng
Chư kê dĩnh hành thành ư ngô
Thân Tư gián hứa Việt Thành
Tô tần dĩ liên hoành thuyết tần vương
Châu kỵ phúng tề vương nạp gián
Nhan xúc thuyết tề vương
Phùng huyên khánh mạnh thường quân
xúc chiệp thuyết triệu thái hậu
Nhạc nghị báo yên vương thư
Lý Tư gián trục khách thư
Bốc cư
Tống ngọc đối sở vương vấn
Khuất nguyên liệt truyện
Thái sử công tự tự
Báo nhậm thiếu khanh thư
Quá tần luận (thượng)
Quá tần luận (hạ)
Luận Quý túc sớ
Chư cát lượng tiến xuất sư biểu
Lan đình tập tự
Quy khứ lai từ
Đào hoa nguyên ký
Dữ hàn kinh châu thư
Điếu cổ chiến trường văn
Tiến học giải
Tránh thần luận
Tử nhân truyện
Nhạc dương lầu ký
Thu Thanh phú
Quản trọng luận
Giả nghị luận
Tiền xích bích phú
Hậu xích bích phú
Lục quốc luận
Tư mã qúy chủ luận bốc
Tôn kinh các ký

Báo giá: Bản mềm PDF: 60.000 đ | Mã tài liệu: Cvt1

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Thông tin thanh toán:

Hoặc Ứng dụng

cổ văn trung hoa chọn học, Nguyễn Đức Tôn, tập 2

 

Mục lục:

Trịnh Bá khắc đoạn vu yên
Trịnh bá đánh bại đoạn ở đất yên
chu trịnh giao chí
hai nước chu và trịnh trao đổi con tin
thạch thước gián sủng châu hu
thách thước can ngăn sự nuông chiều châu hu
Lý lương gián truy sở sư
Lý lương can đuổi đánh quân sở
Tào quế luận chiến
Tào quế bàn về sự chiến đấu
Tế hoàn công phạt sở minh khuất hoàn
Tế hoàn công đánh sở và đính ước với khuất hoàn
Cung chi kỳ gián giả đạo
Cung chi kỳ can ngăn việc cho mượn đường
Tự nhân phi kiến văn công
Hoạn quan phi gặp văn công
Kiến thúc khốc sư
Kiến thúc khóc quân sĩ
sở quy tần tri oanh
Nước sở thả tri oanh về tấn
yến tử bất tử quân nạn
Yến tử không chết vì vua bị nạn
Thúc hướng hạ bần
Thúc hướng chúc mừng sự nghèo
Tư mã thác luận phạt thục
Tư mã thắc bàn việc đánh nước thục
Phạm thư thuyết tần vương
Triệu uy hậu vấn tề sứ
Triệu uy hậu hỏi sứ giả nước tề
Trang tân luận hạnh thần
Trang tân bàn về những bề tôi sủng ái
Lỗ cộng công trạch ngôn
Lỗ cộng công chọn lời hay để nói
Đường Thư thuyết tín lăng quân
Đương thư không chịu nhục trước sứ mệnh của mình
Ngoại thích thế gia tự
Bài tựa mục chép về thế gia họ ngoại
Quản, Yến liệt truyện
Truyện quản trọng và yến tử
Hóa thực liệt truyện tự
Bài tựa về những truyện phát triển của cải
Lộ ôn thư thượng đức hoãn hình thư
Lộ ôn thư dâng thư xin bề trên hay chuộng đức giảm nhẹ hình phạt
Gián thái tông thập tư sớ
Sớ mười điều can vua thái tông
Ngũ liễu tiên sinh truyện
Truyện ông năm cây liễu
Xuân dạ yến đào lý viên tự
Bài tựa về buổi họp vui xuân trong vườn đào
Lậu thất minh
Bài minh nói về ngôi nhà “bỉ lậu”
A phòng cung phú
Nguyên đạo
Đạo gốc
Phụ Chương: Đạo Đức
Sư thuyết
Người thày
Nguyên Hủy
Nguyên tắc phê bình, trách cứ
Tế thập nhị lang văn
Văn tế thập nhị lang
Cơ tử bi
Văn bia cơ tử
Bộ xà Giả thuyết
Anh bắt rắn
Chủng thụ quách thác đà truyện
Anh gù trồng cây
Ngu khê thi tự
Bài tựa thơ suối ngu
Cổ mõ đàm tây tiêu khâu ký
Bài ký về cái gò nhỏ phía tây đầm cổ mỗ
Bằng giảng luận
Bàn về bằng đảng (bè, nhóm, hội)
Ngũ đại sử linh quan truyện tự
Bài tựa về truyện quan nhạc thời ngũ đại
Phong lạc đình ký
Bài ký về ngôi đình phong lạc – Âu dương tu
Một vài suy nghĩ về câu “phủ ngưỡng thiên cổ”
Ở đền thờ an dương vương tại cổ loa, Hà Nội
Túy ông đình ký
Bài ký ngôi đình “ông say”
Tế thạch man khanh văn
Văn Tế ông thạch man khanh
Tâm thuật
Cách trị cái tâm
Biên gian luận
Bàn về sự gian tà
Phạm tăng luận
Bàn về phạm tăng
Lưu hầu luận
Bàn về chào thác
Siêu nhiên đài ký
Bài ký đài siêu nhiên
Triêu châu hàn văn công miếu bi
Bia miếu thờ hàn văn công ở triều châu
Ký âu dương xá thân thư
Thư gửi âu dương tu xá nhân
Thái châu hải lăng huyện
Chủ bộ hứa quân mộ chí minh
Bài minh ghi trên mộ chí của hứa tiên sinh, quan chủ bộ huyện thái châu hải lăng
Thêm lự luận
Bàn về sự lo nghĩ sâu xa
Dự nhượng luận
Bàn về dự nhượng
Phụ lục

 

Báo giá: Bản mềm PDF: 60.000 đ | Mã tài liệu: Cvt2

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Thông tin thanh toán:

Hoặc Ứng dụng

Giáo trình văn học Italia dành cho sinh viên Việt Nam – Manuale di letteratura italiana per studenti vietnamiti by Le Thuy Hien, Tran Thanh Quyet

Giáo trình văn học Italia dành cho sinh viên Việt Nam – Manuale di letteratura italiana per studenti vietnamiti by Le Thuy Hien, Tran Thanh Quyet, chủ biên Tidona Giuseppe

400 trang

Báo giá: Bản mềm PDF: 80.000 đ | Mã tài liệu: Gtvhi

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Thông tin thanh toán:

Hoặc Ứng dụng