Archives for Giáo trình

Step-by-Step Maths Primary 6, Simon Eio, New Syllabus, Educational Publishing House

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Step-by-Step Maths Primary 6, Simon Eio, New Syllabus, Educational Publishing House

Phù hợp với:

  • Học sinh tiểu học, học sinh lớp 6 muốn nâng cao Toán tiếng Anh
  • Học sinh các trường hệ song ngữ
  • Giáo viên và phụ huynh muốn ôn tập cho con em các kỳ thi Toán Tiếng Anh

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ | Mã tài liệu: Sbsm6

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Thông tin thanh toán:

Hoặc Ứng dụng

Bridging K2 to Primary 1 Reading & Writing, Loh Xiu Ruth, Educational Publishing House

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]
Bridging K2 to Primary 1 Reading & Writing, Loh Xiu Ruth, Educational Publishing House
224 pages

Phù hợp với:

  • Học sinh mẫu giáo, chuẩn bị bước vào lớp 1
  • Học sinh tiểu học chưa tiếp xúc nhiều với ngôn ngữ tiếng anh
  • Thầy cô giáo và phụ huynh muốn dạy thêm hoặc dạy tại nhà cho con

 

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ | Mã tài liệu: Bktp1

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Thông tin thanh toán:

Hoặc Ứng dụng

Nhập môn sử học – Giáo trỉnh cao đẳng sư phạm, Phan Ngọc Liên, Trịnh Đình Tùng, Trần Đức Minh, Tạ Ngọc Minh

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Nhập môn sử học – Giáo trỉnh cao đẳng sư phạm, Phan Ngọc Liên, Trịnh Đình Tùng, Trần Đức Minh, Tạ Ngọc Minh

Báo giá: Bản mềm PDF: 30.000 đ | Mã tài liệu: Gtnms

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Thông tin thanh toán:

Hoặc Ứng dụng

Giáo trình Logistics và vận tải quốc tế, Gs.Ts. Hoàng Văn Châu, ĐH Ngoại Thương

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]
Giáo trình Logistics và vận tải quốc tế, Gs.Ts. Hoàng Văn Châu, ĐH Ngoại Thương
399 trang

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ | Mã tài liệu: Gtlvt

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Thông tin thanh toán:

Hoặc Ứng dụng

Phương pháp luyện dịch Anh Việt Việt Anh, Dương Ngọc Dũng

[​IMG]

Phương pháp luyện dịch Anh Việt Việt Anh, Dương Ngọc Dũng
Ạnh văn thực hành
533 trang

Báo giá: Bản mềm PDF: 80.000 đ | Mã tài liệu: Pplda

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Thông tin thanh toán:

Hoặc Ứng dụng

An introduction to language teaching methods course book, recommended readings, VNU

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY
UNIVERSITY OF LANGUAGES AND INTERNATIONAL STUDIES
FACULTY OF ENGLISH LANGUAGE TEACHER EDUCATION
*****

AN INTRODUCTION TO LANGUAGE TEACHING METHODS COURSE BOOK
& Recommended readings

Giáo trình: “phương pháp giảng dạy tiếng Anh” – Trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia, khoa tiếng anh sư phạm

208 pages

Báo giá: Bản mềm PDF: 80.000 đ | Mã tài liệu: ailt

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Thông tin thanh toán:

Giáo trình giảng dạy Hán Nôm, Nguyễn Tá Nhí, Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam

Giáo trình giảng dạy Hán Nôm, Nguyễn Tá Nhí, Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam

Báo giá: Bản mềm PDF: 80.000 đ | Mã tài liệu: Gdhn

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com


Thông tin thanh toán:

Hoặc Ứng dụng

Tài liệu chuyên sinh học THPT, tài liệu chuyên sinh học THPT, sinh thái học (Mai Sỹ Tuấn, Cù Huy Quảng)


Tài liệu chuyên sinh học THPT, tài liệu chuyên sinh học THPT, sinh thái học (Mai Sỹ Tuấn, Cù Huy Quảng)
138p

Báo giá: Bản mềm PDF: 30.000 đ | Mã tài liệu: Cssth

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Thông tin thanh toán:

Hoặc Ứng dụng