Logo Kí sự, Ron van der Vlugt, những câu chuyện thú vị đằng sau 100 logo nổi tiếng thế giới PDF in color Báo giá: Bản mềm ...