video cho phần speaking tests: Cambridge B1 Preliminary for school 1 for the revised 2020 exam (PET for school 2020) Bao gồm các phần: Sách đề thi: gồm 4 bài thi đầy đủ bao gồm 4 kỹ năng nghe, đọc, viết, nói Đáp án, gợi ý trả lời – đáp…
Read more »