Archives for October, 2019

Reading explorer 1 cengage learning | National Geographic Learning (second edition) Nancy Douglas and David Bohlke

Reading explorer 1 cengage learning | National Geographic Learning (second edition) Nancy Douglas and David Bohlke Bản PDF: 50.000 đ | Sách in: 80.000 đ Liên hệ: hotline/ zalo: 0988674911 Email: tailieuso@gmail.com

Reading Explorer 2 by Paul MacIntyre and David Bohlke | Cengage Learning | National Geographic Learn PDF

Reading Explorer 2 by Paul MacIntyre and David Bohlke | Cengage Learning | National Geographic Learning  Báo giá: Bản PDF: 50.000 VNĐ | Bản sách in: 80.000 VNĐ Liên hệ: Hotline/ Zalo: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

GIÁO TRÌNH – Thiết Kế Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Theo Tiêu Chuẩn Eurocode – Cơ Sở Lý Thuyết Và Ví Dụ Áp Dụng (PGS.TS. Bùi Quốc Bảo)

GIÁO TRÌNH – Thiết Kế Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Theo Tiêu Chuẩn Eurocode – Cơ Sở Lý Thuyết Và Ví Dụ Áp Dụng (PGS.TS. Bùi Quốc Bảo) 63 trang Bản PDF: 30.000 VNĐ Liên hệ: hotline/ Zalo: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ hóa học Công nghệ thực phẩm Công nghệ sinh học (GS. TS Nguyễn Thị Hiền)

  THE LANGUAGE OF CHEMISTRY,FOOD AND BIOLOGICAL TECHNOLOGY IN ENGLISH NGÔN NGỮ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC, CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC Báo giá: Bản PDF: 50.000 VNĐ | Bản sách in: 100.000 VNĐ Liên hệ: hotline/ Zalo: 0988.674.911 Email: tailieuso@gmail.com

Giáo trình Pronunciation Pairs ( Sách + Audio Mp3)

Pronunciation Pairs ( Sách + Audio Mp3) This new edition of a highly successful pronunciation text covers all of the speech sounds of North American English, as well as spelling, intonation, and stress. Pronunciation Pairs offers a variety of exercises and activities, from very controlled minimal pair and listening discrimination…
Read more »

tự học giao tiếp tiếng Tây Ban Nha , Lê Xuân Tùng, NXB Văn Hóa Thông Tin

tự học giao tiếp tiếng Tây Ban Nha , Lê Xuân Tùng, NXB Văn Hóa Thông Tin Trong các ngôn ngữ thông dụng trên Thế Giới, tiếng Tây Ban Nha chỉ xếp sau tiếng Anh và tiếng Pháp. Do vậy, gần đây việc học tiếng Tây Ban Nha bắt đầu…
Read more »