Archives for October, 2018

Bí quyết học chữ Hán trong tiếng Nhật (by PGS. Ts. Trần Sơn, Khoa tiếng Nhật, Trường Đại Học Ngoại Thương)

  Bí quyết học chữ Hán trong tiếng Nhật (by PGS. Ts. Trần Sơn, Khoa tiếng Nhật, Trường Đại Học Ngoại Thương) Báo giá: 100.000 đ/ 1 cuốn Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

Sách hướng dẫn chơi Golf David Leadbetter (Cách chơi Gôn)

        Bộ tài liệu bao gồm: 01 sách màu có hình ảnh của David Leadbetter (Có tiếng Việt) Bộ Video của David Leadbetter: Butch Harmon Ultimate Golf David Leadbetter Golf – Practice Makes Perfect David Leadbetter-The Golf Swing David Leadbetter – Taking It To The Course David…
Read more »

Secondary School Admission Test, hay SSAT, là một kỳ thi đầu vào được chuẩn hóa dành cho các học sinh từ lớp 5-11 vào học các trường cấp 2, 3 tư thục tại Hoa Kỳ

Secondary School Admission Test, hay SSAT, là một kỳ thi đầu vào được chuẩn hóa dành cho các học sinh từ lớp 5-11 vào học các trường cấp 2, 3 tư thục tại Hoa Kỳ. Bài thi được xây dựng và quản lý bởi The Secondary School Admission Test Board (SSATB)….
Read more »

Wiley’s Gmat Sentence Correction Grail 2018

    Wiley’s Gmat Sentence Correction Grail 2018 by Aristotle Prep Sentence Correction is a topic quite dreaded by candidates taking the GMAT. Though the sheer number of concepts and rules may seem intimidating at first, with discipline and the right approach, it is not difficult to master these concepts…
Read more »

12