Archives for January, 2018

Tổng hợp các từ điển ngôn ngữ và chuyên ngành

Dictionary of Archaeology A Dictionary of Food A Dictionary of Science A to Zed, A to Zee – a guide to the differences between British and American English American Heritage Dictionary of Idioms An English Homophone Dictionary Barrons Publishing Dictionary of Computer and Internet Terms 10th Barrons Publishing Dictionary of…
Read more »

Spotlight on the USA by Randee Falk

spotlight on the USA by Randee Falk – NXB Đà Nẵng Tuyển tập các bài đọc hiểu giới thiệu về vùng, miền, văn hóa và đặc điểm nước Mỹ. Báo giá: 60.000 đ Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

Bí quyết phát âm & viết đúng con số bằng tiếng Anh – Nhóm Hồng Đức

Bí quyết phát âm & viết đúng con số bằng tiếng Anh – Nhóm Hồng Đức NXB Thanh Niên Cuốn sách cung cấp kiến thức cho toàn bộ cách viết và đọc các con số tiếng Anh trên tất cả các lĩnh vực đời sống, khoa học. Với những kiến…
Read more »