Archives for December, 2017

Phương pháp nói giọng Mỹ chuẩn xác American Accent training song ngữ – Lê Huy Lâm dịch và chú giải – by Ann Cook

Phương pháp nói giọng Mỹ chuẩn xác American Accent training – Lê Huy Lâm dịch và chú giải – by Ann Cook NXB Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Song ngữ Anh – Việt. Có file nghe mp3 đi kèm! A guide to speaking and pronouncing colloquial American English….
Read more »