Archives for June, 2016

cracking the new sat premium 2016 exam the priceton review

cracking the new sat premium 2016 exam the priceton review SUCCEED ON THE NEW SAT WITH THE PRINCETON REVIEW! With 6 full-length practice tests created specifically for the redesigned exam, brand-new content reviews, and updated scoring strategies, this Premium Edition of Cracking the New SAT covers every facet of this challenging test. Big changes…
Read more »

Tài liệu FRM 2016

FRM là gì? Financial Risk Manager – FRM là chứng chỉ quốc tế được công nhận bởi Hiệp hội các chuyên gia quản trị rủi ro quốc tế (GARP). Để đạt được chứng chỉ, các ứng viên phải hoàn thành hai kỳ thi nghiêm ngặt bao gồm các lĩnh vực…
Read more »

Tài liệu CFA 2016

Danh sách tài liệu CFA 2016   Các trung tâm luyện thi CFA có uy tín ở Việt Nam: 1. AFTC 2. FTMS 3. Stalla Tài liệu CFA 2016: gồm 2 bộ sách chính: bộ Curriculum & bộ Kaplan SchweserNotes. + Bộ Curriculum gồm 6 volum do CFA Institute xuất…
Read more »