Archives for March, 2016

Cách dùng thành ngữ Anh Mỹ thông dụng – hiện đại ( Nguyễn Trùng Khánh)

Cách dùng thành ngữ Anh Mỹ thông dụng – hiện đại ( Nguyễn Trùng Khánh) – song ngữ anh Việt Sách phù hợp để tra cứu, tham khảo, phù hợp với các đối tượng người học tiếng Anh, dịch thuật, làm phụ đề, giao tiếp … Báo giá: 90.000 VNĐ…
Read more »

Step by step listening efuture

Step by step listening efuture Bộ sách gồm 3 level và các Audio CD đi kèm: Step by step listening 1 + CDs mp3 Step by step listening 2 + CDs mp3 Step by step listening 3 + CDs MP3 Báo giá: 55.000 VNĐ/ 1 level đã bao gồm các…
Read more »

12