[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Từ điển truyền thông đa ngôn ngữ với ngôn ngữ ký hiệu Mỹ, Nguyễn Thành Thống (dictionary of multilingual communication with american sign language)

PDF: 120.000 đ | Sách bìa cứng: 180.000 đ

Liên hệ: hotline/zalo: 0988674911

Comments

comments