dictionary

Điểm thi cả nước 2016-2017

Tra cứu Điểm thi đại học cả nước 2016 – 2017 file excel

Link download:

Tổng hợp kết quả thi đại học năm nay, 2 file excel anh em download về tra cứu:

https://drive.google.com/file/d/0Bx2I9qz6UklfLVdsZUJsdkYtdGM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bx2I9qz6UklfanFCdTZFbFJkMjg/view?usp=sharing

Comments

comments