Tổng hợp các tài liệu học tiếng Nhật

Shin Nihongo no Kiso 2 | Giải thích văn phạm bằng tiếng Việt
Shin Nihongo no Kiso 1 | Giải thích văn phạm bằng tiếng Việt
Tiếng Nhật |Ngữ pháp 1 KYU Tiếng Việt
Tiếng Nhật | Thuật ngữ sản xuất
Tiếng Nhật | Giáo trình cơ bản về sinh hoạt
AJALT あたらしいじっせんにほんご Nhật ngữ thực hành

Nhật ngữ sơ cấp Luyện tập mẫu câu tập 1 – Minna no Nihongo I
25 bài nghe hiểu sơ cấp tập 1 – Minna no Nihongo I
Minna no Nihongo Kanji I (Nhật ngữ sơ cấp chữ Kanji tập 1)
Introduction to Kanji N5 2843
Kanji look and learn 512 Kanji with illustrations and Mnemonic Hints
Vở tập viết chữ Nhật
Kanji in Context (Reference Book)

 

Sách học tiếng Nhật: (english)

  • Teach Yourself Phone Japanese + Audio CD

 

( Đang tiếp tục cập nhật)

Để mua các tài liệu trên vui lòng liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

Comments

comments