image-993
Tản mạn trí tuệ trong kinh dịch, đạo đức kinh và văn hóa Việt, Nguyễn Đức Tôn biên soạn