image-465
Trong thập niên 60-70 của thế kỷ 20 ,tại miền bắc VN thường có các loại thuốc sau 1.Nhãn hiệu BA ĐÌNH (dùng cho cấp cao nhất) 2,Nhãn hiệu THĂNG LONG (dùng cho cán bộ cao cấp) 3.Nhãn hiệu THỦ ĐÔ (dùng cho cán bộ trung cấp) 4,Nhãn hiệu ...