Tag archives for sinh hoc

Tài liệu chuyên sinh học THPT, tài liệu chuyên sinh học THPT, vi sinh vật học, Phạm Văn Ty, Nguyễn Vĩnh Hà

image-987
Tài liệu chuyên sinh học THPT, tài liệu chuyên sinh học THPT, vi sinh vật học, Phạm Văn Ty, Nguyễn Vĩnh Hà 130p PDF: 30.000 đ Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Tài liệu chuyên sinh học THPT, bài tập sinh lí học thực vật (Vũ Văn Vụ, Đỗ Mạnh Hưng)

image-985
Tài liệu chuyên sinh học THPT, bài tập sinh lí học thực vật (Vũ Văn Vụ, Đỗ Mạnh Hưng) 150p PDF: 30.000 đ Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Đề tài tốt nghiệp Nhiên liệu sinh học

image-124
  Đề tài tốt nghiệp Nhiên liệu sinh học tóm tắt:   MỞ ĐẦU. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu hóa thạch (như xăng, dầu, than đá…)  ngày càng gia tăng trong khi nguồn nhiên liệu này lại có hạn và đang cạn kiệt trong tự nhiên. Theo tính toán ...