Tên sách Khái niệm về chiến thuật trung cục Khái niệm về chiến thuật khai cục Trực pháo kình xa, kim môn đại cuộc Những cạm bẫy trong khai cuộc Cẩm nang cờ tướng khai cuộc hiện đại Phép phòng thủ, tinh hoa chiến thuật tượng kỳ Trung pháo đối quy bỗi ...