image-564
Passive House Details by Donald B. Corner,‎ Jan C. Fillinger,‎ Alison G. Kwok solutions for high-performance design Passive House Details giới thiệu các khái niệm, nguyên tắc và quy trình thiết kế xây dựng các tòa nhà tiết kiệm năng lượng và năng lượng siêu ít. Mục ...