Tag archives for nha hang

Bài giảng điều hành nhà hàng

image-246
Bài giảng điều hành nhà hang ( Bài giảng điện tử ) GIỚI THIỆU MÔN HỌC ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG NHÀ HÀNG - BAR KẾT CẤU CÁC CHƯƠNG CỦA MÔN HỌC ØChương 1: Tổng Quan Về Nhà Hàng ØChương 2: Các công việc chuẩn bị phục vụ ØChương 3: kỹ ...