image-645
Phương pháp nói giọng Mỹ chuẩn xác American Accent training - Lê Huy Lâm dịch và chú giải - by Ann Cook NXB Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Song ngữ Anh - Việt. Có file nghe mp3 đi kèm! A guide to speaking and pronouncing colloquial ...