image-560
26 đề tiếng anh chuyên Trung Học Cơ Sở ( Bồi dưỡng học sinh giỏi) Có đáp án PDF Nội dung chính cuốn sách chia làm 4 phần chính sau: 1, Ngữ âm: gồm 5 câu hỏi trắc nghiệm về cách phát âm (nguyên âm, phụ âm, ...