Tag archives for design

Passive House Details by Donald B. Corner,‎ Jan C. Fillinger,‎ Alison G. Kwok

image-564
Passive House Details by Donald B. Corner,‎ Jan C. Fillinger,‎ Alison G. Kwok solutions for high-performance design Passive House Details giới thiệu các khái niệm, nguyên tắc và quy trình thiết kế xây dựng các tòa nhà tiết kiệm năng lượng và năng lượng siêu ít. Mục ...

Bộ tài liệu dành cho kiến trúc sư, thiết kế

image-526
Name ---------------------------------------------------------------------------------------------- Architect Drawings - A Selection of Sketches by World Famous Architects Through History.pdf 100 More of the World's Best Houses.pdf A History of Architectural Conservation.pdf A Solar Heating System For Homes.pdf A typology of Procedures.pdf Alberto Campo de Baeza - Works and projects (english).pdf Anton Gaudi.pdf Architects Guide to Feng Shui.pdf Architects' Handbook.pdf Architectural ...