image-462
Điểm thi cả nước 2016-2017 Tra cứu Điểm thi đại học cả nước 2016 - 2017 file excel Link download: Tổng hợp kết quả thi đại học năm nay, 2 file excel anh em download về tra cứu: https://drive.google.com/file/d/0Bx2I9qz6UklfLVdsZUJsdkYtdGM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0Bx2I9qz6UklfanFCdTZFbFJkMjg/view?usp=sharing