image-492
CFA 2016 curriculum Bản PDF: 150.000 VNĐ / 3 levels Bản in: 650.000 / 1 level ( gáy xoắn, bìa in màu ) Tặng thêm các tài liệu CFA  năm cũ 2013, 2014, 2015 của Kaplan