Tag archives for chinese

Sổ tay người học tiếng Hoa |Trương Văn Giới – Lê Khắc Kiều Lục

image-552
Sổ tay người học tiếng Hoa ( Trương Văn Giới – Lê Khắc Kiều Lục) Sách đề cập đầy đủ các yếu tố cấu thành của tiếng Hoa. Phần ngữ âm, chữ viết, ngữ pháp giới thiệu những nội dung chính yếu hoặc tập trung vào ...