cờ tướng nhập môn
trận thức kinh điển
kỳ đạo: nghệ thuật cờ tướng
tôn tử binh pháp trong cờ tướng
cờ tướng: chiến lược phản công nhanh
cờ tướng: tàn chiến cuộc
cờ tướng: tấn công thần tốc
bí quyết giải vây trong cờ tướng
thế và các loại hình tranh thế
kỹ chiến thuật tranh thế
sách lược và phương pháp bắt quân
xe pháo mã phối hợp sát chiêu
nghệ thuật giải nguy trong cờ tướng
cuộc chiến sát chiêu của đơn xe và tổ hợp
mưu lược và chiến thuật giải nguy trong cờ tướng
tàn cuộc tổ hợp song xe
cờ tướng tàn cuộc sát chiêu
kỹ xảo thực dụng
pháo mã tốt phối hợp công sát
chiến thuật phong tỏa
chiến thuật đánh hai tầng
chiến thuật vây hãm
chiến thuật cầu hòa
tàn cuộc tuyệt sát 360 thế cờ tinh tuyển
khai cuộc hiện đại
tinh hoa chiến thuật thực dụng cờ tướng
tượng kỳ tàn cuộc quyết thắng
cờ tướng những vấn đề cơ bản
những ván cờ hay của các đại kiện tướng
tinh hoa đối cục tuyển
phản cung mã chống pháo đầu
cờ tướng tàn cuộc vô địch thủ
những ván cờ hay
tinh hoa chiến thuật tượng kỳ: Phép tiến công
tinh hoa chiến thuật tượng kỳ: Phép phòng thủ
cờ tướng tinh hoa
cẩm nang cờ tướng tàn cuộc
cờ thế tinh hoa, kỹ thuật chiếu bí
cờ tướng bí quyết và kỹ xảo khai cuộc
cờ tướng chiến pháp tinh hoa
quất trung bí tân chú
khai cuộc đối công pháo
cờ tướng thế và lực
cờ tướng chiến lược phản công nhanh
thế trận pháo đầu đối phản công mã
phá giải cờ thế giang hồ
danh thủ đối cuộc thực chiến
Chiến pháp tinh hoa
tượng kỳ tâm chiến bí quyết
tượng kỳ diệu sát bí quyết
tượng kỳ trung cuộc sát pháp

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

Comments

comments