Tên sách
Khái niệm về chiến thuật trung cục
Khái niệm về chiến thuật khai cục
Trực pháo kình xa, kim môn đại cuộc
Những cạm bẫy trong khai cuộc
Cẩm nang cờ tướng khai cuộc hiện đại
Phép phòng thủ, tinh hoa chiến thuật tượng kỳ
Trung pháo đối quy bỗi pháo
Phép tiến công, tinh hoa chiến thuật tượng kỳ
Tinh Hoa Đối cục tuyển
Trung cuộc diệu thủ
Thế trận Thuận pháo cổ điển và hiện đại
Tượng kỳ bố cục phi đao
Thế trận tiên nhân chỉ lộ
Thế trận đương đầu pháo đối phản cung mã
Cờ tướng nghệ thuật khai cuộc
Tinh Hoa Khai cuộc cờ tướng
Tượng kỳ hậu vệ
Tinh hoa cờ tàn thực chiến, tượng kỳ thực chiến tàn cục tinh giải
299 Ván cờ tàn Cơ bản – thực dụng
Cẩm nang cờ tướng tàn cuộc
Tuyệt kỹ sát phát cờ tàn, chiến thuật điều quân
117 bài tập căn bản, những đòn phối hợp công sát
Cờ tướng sát chiêu thực dụng
Cờ tàn, những đòn phối hợp công sát
Tinh hoa sát pháp cờ tàn, Thuật đổi và Ăn quân
Cờ tàn thực dụng
Cờ tướng tàn cuộc
Cờ tướng tàn cuộc kỳ chiêu
Thuật định thế tàn cuộc trong cờ tướng Xe
Nghệ thuật chơi cờ tướng – Những nước đi khéo léo trogn cờ tàn
Thực dụng bí quyết tàn cuộc : Pháo chốt chuyên tập
Tàn cuộc, những ván cờ hay
Trực pháo kình xa, kim môn đại cuộc
Cờ tướng, những chiến lược xuất quân cờ tốt đẹp
Mã pháo vân biên
Tượng kỳ phổ thông hoàn mỹ
Pháo cuộc bách biến
Tượng kỳ tiền phong
Mai hoa phổ sách TQ
Cờ tướng nhập môn
Cờ tướng khai cuộc cẩm nang
Cờ tướng những vấn đề cần biết
Cờ tướng trận địa pháo
Những khai cục căn bản nhất của cờ tướng
Những vấn đề cần biết trong khai cuộc
Cờ tướng khai cuộc hiện đại
Thiếu liệt pháo phá đại liệt pháo cuộc
Tấn mã cuộc đối trung pháo
Cờ tướng khai cục
Tinh hoa chiến thuật thực dụng cờ tướng, khai trung tàn cuộc
Trung pháo quá hà xa đối bình phong mã
Luật cờ tướng
Vạn kỳ thế chiến
Kỹ xảo trung cục thực dụng cờ tướng
Tuyệt kỹ trung cục thực dụng cờ tướng
Kỹ xảo trung cục thực dụng cờ tướng
Cờ tướng phán đoán hình thế trong khai cục và trung cục
Cờ tướng trung cuộc
Cờ tướng nguyên lý trung cuộc
Tinh hoa chiến thuật trung cục
Cờ tướng chiến lược phản công nhanh
Cờ thế chọn lọc
Thế trận bình phong mã hiện đại
Quất trung bí
Phép vận lực sinh thế
cờ tướng chiến lược tấn công thần tốc
Học chơi cờ vây
Phi đao tàn cuộc của 11 quán quân cờ tướng
Cờ tướng danh thủ quốc tế đối cuộc
Danh thủ đối cuộc tinh hoa
Chơi cờ tướng như thế nào
100 câu hỏi đáp về cờ
Quá cung pháo đối pháo đầu
Đơn đề mã hoành xa tập
Dụng Pháo trong cuộc cờ
Dụng Xe trong cuộc cờ
Dụng Mã trong cuộc cờ
Dụng tốt trong cuộc cờ
Khái niệm về chiến thuật tàn cục
Danh kỳ đương đại tấn công và phòng thủ như thế nào
Những ván cờ hay của các danh kỳ đương đại
Chiến thuật tấn công và phòng thủ của các danh kỳ đương đại
Danh thủ đối cuộc thực chiến
Tuyển chọn những ván cờ hay của các quán quân trung quốc
119 đối cuộc danh tiếng của các đại sư
Những thế cờ tuyệt diệu
Những thế cờ tuyệt diệu
Cờ thế tinh tuyển
Tuyệt chiêu tượng kỳ trung hoa thời cổ
Cờ thế tinh hoa
Những thế cờ đặc sắc
Vạn kỳ thế chiến
Những thế cờ bí hiểm
Những thế cờ tinh túy
Kỳ thú tượng kỳ bài cục phổ
Chiến thuật và các loại hình bắt quân
Tượng kỳ sát pháp kỹ xảo, thí quân sát cục
Chiến thuật vây bắt
Ngũ thất pháo đối bình phong mã
Tự học chơi cờ tướng
tính chất và nghệ thuật bắt quân
Tinh diệu tuyệt sát
Cờ tướng tổ hợp xe pháo mã tốt
Chiến thuật thí quân
Chiến thuật bố cuộc
Bí quyết sanh cầm mãnh tướng
Cờ tướng tuyệt diệu kế
Bí quyết phá nhượng đơn và song mã trong đối cuộc giang hồ
Sổ tay kỹ xảo cờ tướng
Cờ tướng thế và lực

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

Comments

comments