( 40 trang đầu của sách – mẫu )
Sách dày 540 trang. Hướng dẫn chi tiết giải các dạng bài thi đại học môn hóa học.

Báo giá: SÁCH in 150.000 VNđ ebook : 85.000 VNđ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

Comments

comments