ebook 1

Cơ chế chống trầm cảm của kẽm: dữ liệu thực nghiệm và lâm sàng

Các hoạt động chống trầm cảm của kẽm được chứng minh bởi các nghiên cứu lâm sàng và tiền lâm sàng.

Hoạt động chống trầm cảm (thời gian vận động giảm) của kẽm ở động vật gặm nhấm trong thí nghiệm bơi bắt buộc và thí nghiệm treo đuôi đã được chứng minh ở một số phòng thí nghiệm (đọc [3, 4] để tham khảo). Kẽm còn hoạt độngvới những loại trầm cảm ở động vật. Cụ thể là, với các trường hợp olfactory bulbectomy kẽm làm giảm số lượng trials cần thiết cho quá trình học của loại trừ bị động và giảm kích động gây ra bởi OB, đối với stress mãn tính và không thể dự đoán (chronic unpredictable stress) kẽm loại bỏ sự thiếu các hành vi đánh nhau, với stress mãn tính nhẹ, kẽm làm tăng sự tiêu thụ đường và giảm bệnh (tham khảo [3],[4]). Thêm nữa, Kẽm làm tăng các hiệu ứng chống trầm cảm trong các thí nghiệm trên (FST: forced swim test, TST: tail suspension test, CUS: chronic unpredictable stress)….

Bài dịch. Số trang : 10, dạng file Doc

Báo giá: 20.000 VNđ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

Comments

comments