CHƯƠNG 1
TÍNH TOÁN PHỤ TẢI  & CÂN BẰNG CÔNG SUẤT
Trong nhiệm vụ thiết kế, người ta thường cho đồ thị phụ tải hàng ngày ở các cấp điện áp và hệ số công suất của phụ tải tương ứng, cũng có khi cho đồ thị phụ tải hàng ngày của toàn nhà máy. Dựa vào đồ thị phụ tải ở các cấp điện áp mà xây dựng đồ thị phụ tải tổng của toàn nhà máy, ngoài phần phụ tải của hộ tiêu thụ ở các cấp điện áp, phụ tải phát về hệ thống, còn có phụ tải tự dùng của nhà máy. Công suất tự dùng của nhà máy nhiệt điện phụ thuộc vào nhiều yếu tố (dạng nhiên liệu, áp lực hơi ban đầu, loại tuabin và công suất của chúng, loại truyền động đối với các máy bơm cung cấp.v..v…) và chiếm khoảng 5 – 15% tổng điện năng phát ra.
Đồ thị phụ tải tổng hợp của toàn nhà máy thường vẽ theo công suất biểu kiến S(MVA) vì hệ số công suất của phụ tải ở các cấp điện áp thường khác nhau không nhiều. Như vậy, dựa vào đồ thị phụ tải các cấp điện áp tiến hành tính toán phụ tải và cân bằng công suất toàn nhà máy theo thời gian hàng ngày.
1.1.Chọn máy phát điện :
Nhà máy nhiệt điện gồm 4 tổ máy, công suất toàn nhà máy là: 400 MW.
Chọn máy phát điện đồng bộ tuabin hơi có các thông số sau:

Tài lieu gồm 57 trang

Báo giá: 50.000 VNđ

Comments

comments