Đồ án tốt nghiệp: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC CHẠY DAO VÀ TÍCH HỢP HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CNC CHO MÁY TIỆN NC DFS2000

Số trang: 137

Mục lục:

LỜI MỞ ĐẦU.. 1

ĐẶT VẤN ĐỀ.. 2

CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT MÁY TIỆN NC DFS2000. 3

  1. Giới thiệu về máy tiện DFS2000. 3
  2. CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MÁY.. 4

2.1.    Động Cơ. 4

2.2.    Hộp điện. 4

2.3.    Bảng điều khiển (control panel) 5

2.4.    Mâm cặp. 5

2.5.    Ụ động. 6

2.6.    Ụ chống tâm.. 6

2.7.    Đầu Revolve. 7

2.8.    Vít Me-đai ốc bi 8

2.9.    Hộp tốc độ. 10

2.10.  Cơ cấu đầu quay Revolve. 12

2.11.  Hệ thống tay gạt 16

2.12.  Tính toán hộp tốc độ máy tiện NC DFS2000. 21

CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KHIỂN SỐ.. 35

  1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM.. 35

1.1.    Điều khiển. 35

1.2.    Điều khiển số NC ( Numerical control) 35

1.3.    Máy công cụ điều khiển chương trình số. 35

1.4.    Các dạng điều khiển số. 35

1.5.    Xử lý thông tin trong điều khiển số. 37

  1. CÁC CƠ CẤU VÀ BỘ PHẬN CỦA MỘT HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ 39

2.1.    Chuyển động chính. 39

2.2.    Chuyển động chạy dao. 43

2.3.    Chuyển động chạy dao. 46

2.4.    Bộ nội suy. 48

2.5.    Hệ thống đo. 54

2.6.    Bộ so sánh. 61

2.7.    Cơ cấu dẫn hướng. 67

III. Máy tiện CNC.. 69

3.1.    Lịch sử ra đời và phát triển của máy công cụ điều khiển số. 69

3.2.    Đặc điểm cấu tạo. 70

3.3.    Một số thiết bị song song dung trên máy tiện. 74

CHƯƠNG 3. NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC CHẠY DAO VÀ TÍCH HỢP HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ CHO MÁY TIỆN NC DFS2000  76

  1. Thiết kế hệ thống động lực chạy dao cho máy tiện NC DFS2000 76

1.1.    Phương án thiết kế 1. 77

1.2.    Phương án thiết kế 2. 90

  1. Tích hợp hệ thống điều khiển CNC cho máy tiện NC DFS2000. 93

2.1.    Hệ thống điều khiển CNC cho máy tiện NC DFS2000. 93

2.2.    Phần mềm điều khiển số Mach3 Turning. 110

KẾT LUẬN.. 147

TÀI LIỆU THAM KHẢO   148

 

Báo giá: 100.000 VNĐ

liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

 

TÀi liệu liên quan:

Giáo trình tiện CNC

 

Comments

comments