Archives for Từ điển

Các nhãn hiệu thuốc lá Việt Nam thời xưa

dictionary

Trong thập niên 60-70 của thế kỷ 20 ,tại miền bắc VN thường có các loại thuốc sau
1.Nhãn hiệu BA ĐÌNH (dùng cho cấp cao nhất)
2,Nhãn hiệu THĂNG LONG (dùng cho cán bộ cao cấp)
3.Nhãn hiệu THỦ ĐÔ (dùng cho cán bộ trung cấp)
4,Nhãn hiệu ĐIỆN BIÊN (Dùng cho cán bộ trung cấp và sơ cấp)
5.Nhãn hiệu TAM ĐẢO (dùng cho cán bộ sơ cấp)
6.Nhãn hiệu TRƯỜNG SƠN (dùng cho cán bộ sơ cấp)
7.Thuốc tự cuốn và thuốc ..LÀO
Do kinh tế khó khăn nên có câu thơ:
Tạm biệt ĐIỆN BIÊN,vãy chào TAM ĐẢO
Vượt TRƯỜNG SƠN ta tiến sang LÀO..

Hay tích cực hơn lại có cả bài thơ

Vi thằng giặc mỹ Giôn sơn
Nên ta phải vượt Trường Sơn qua Lào
Thủ đô xa tự năm nào
Giã từ Tam Đảo, vẫy chào Điện Biên
Nay mai chiến thắng trăm miền
Thủ đô, Tam Đảo, Điện Biên lại về.

 Link xem hình ảnh:
 https://www.facebook.com/tailieusoNEU/photos/?tab=album&album_id=1035824099847769

Bộ sưu tập tài liệu: Các loại từ điển tiếng Anh

dictionary

Bộ sưu tập tài liệu: Các loại từ điển tiếng Anh

Dictionary of Contemporary English 5th Edition

Word by Word Picture Dictionary
Oxford Advanced Learner’s Dictionary 9th Edition 2015
Primary I Dictionary 2- Home Edition
Collins COBUILD Advanced Dictionary Interactive CD-ROM
Longman Pronunciation Dictionary
Cambridge Advanced Learner’s Dictionary
The American Heritage Dictionary of the English Language
Little Picture Dictionary
Merriam-Webster’s Visual Dictionary
French Picture Dictionary (English-French)
Dictionary For synonyms and antonyms ONLY
Cambridge English Pronouncing Dictionary 18th
A Frequency Dictionary of Contemporary American English

 

Liên hệ mua và báo giá: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com