Archives for Tiếng Anh trẻ em - Page 3

Đáp án Bài tập Tiếng Anh 8 ( Lưu Hoằng trí ) Pearson ( Có đáp án ) – Theo chương trình SGK mới của Bộ GDĐT

Đáp án Bài tập Tiếng Anh 8 ( Lưu Hoằng trí ) Pearson ( Có đáp án ) – Theo chương trình SGK mới của Bộ GDĐT

Báo giá: 50.000 VNĐ (bản in ) – bản mềm ( dạng file PDF) đọc trên máy tính: 50.000 đ

Đáp án lớp 6, lớp 7: 30.000 đ / 1 bản

Sách bài tập: 60.000 vnđ

Liên hệ: 0988674911 – email: tailieuso@gmail.com Mua bán toàn quốc.

Step by step listening efuture

Step by step listening efuture

Bộ sách gồm 3 level và các Audio CD đi kèm:

 • Step by step listening 1 + CDs mp3
 • Step by step listening 2 + CDs mp3
 • Step by step listening 3 + CDs MP3

Báo giá: 55.000 VNĐ/ 1 level đã bao gồm các đĩa nghe!

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

Tổng hợp giáo trình tiếng Anh

 

Giáo trình tiếng Anh cho học sinh:

 • Disney’s World Of English – Basic ABCs – VIDEO – Volumes 01-12
  Today! 1: Extra grammar activities
  Today! 2: Extra grammar activities
  Language Leader Elementary (Workbook + Audio)
  Language Leader Elementary (Student’s Book + Audio)
 • English in Mind Level 3 Student’s Book DVD-ROM
  Japanese Hiragana & Katakana for Beginners: First Steps to Mastering the Japanese Writing System
  Oxford English for Careers: Nursing 1 (Student’s Book, Teacher’s Book + Audio CD)
  Improve Your American English Accent (book + 3 CD)
  Big English 6- AUDIO Class CDs
  Happy House 1 New Edition (Class Book + CDs)
  MyGrammarLab Intermediate B1/B2: SB + Audio
  American Headway 2B, Second Edition
  Gmat Math Bible
  Today! 1: Extra grammar activities
  Today! 2: Extra grammar activities
  Today! 3: Extra grammar activities
  Preparation Course for B1 Level
  Just Right Advanced: Tests
  Just Right Intermediate: Tests
  Traveller Intermediate B1 Workbook Teacher’s Edition
  CAE Writing Skills
  1,014 Practice Questions for the New GRE, 2nd Edition
  Colloquial German: The Complete Course for Beginners
  Semantics (Introducing Linguistics) (2nd edition)
  Meaning in Language: An Introduction to Semantics and Pragmatics (Oxford Textbooks in Linguistics)
  Collection of English Authentic Texts
  Up Beat Starter: test multiroom
  Up Beat Elementary Test Master CD ROM
  Big English 6 British: Tests
  Big English 6:TB
  Technical English 2: Tests
  A Practical English Grammar – COMBINED EXERCISES. VOLUME ONE (2nd edition)
  A Practical English Grammar – COMBINED EXERCISES. VOLUME TWO (2nd edition)
  Gold Experience A1 – SB
  Disney’s World Of English Basic Abcs, Video 01-12
  Listening Skills & Tests
  Live Beat 4 – Teacher’s Resources CD-ROM
  New English Adventure 1 – TB
  New English Adventure 1: TESTS
  Modern Mandarin Chinese Grammar Workbook (2nd edition)

Sách Toefl Junior (Perfect toefl junior practice tests 1, 2, 3)

Sách Toefl Junior (Perfect toefl junior practice tests)

Sách photo Perfect Toefl Junior gồm 3 cuốn 1, 2, 3. Mỗi cuốn bao gồm 3 bài Practice test Có Đĩa nghe Mp3, Transcripts, đáp án và giải thích.

Báo giá: Sách + Đĩa nghe: 75.000 VNĐ / 1 cuốn.

Trọn bộ: 200.000 VNĐ.

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

Master Toefl Junior

Master Toefl Junior Level Basic, Intermediate, Advanced

Các kỹ năng: Reading Comprehension, Listening comprehension, Language Form and Meaning ( Grammar).

Sách hỗ trợ ôn các kỹ năng cho kỳ thi Toefl Junior. Sách reading và listening có đĩa nghe.

Mua lẻ và trọn bộ: liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

Bộ đề luyện tập thi Olympic tiếng Anh tiểu học

Tiếp theo bộ tài liệu “Bài luyện tập thi Olympic tiếng Anh tiểu học” được đông đảo các em học sinh, phụ huynh và thầy cô trên khắp cả nước quan tâm. tracuutailieu.com xin giời thiệu “Bộ đề Đây là bộ đề thi Olympic tiếng Anh tiểu học đặc biệt”. Bộ đề này (gồm cả các audio cho phần nghe).  Với bộ tài liệu này, các em sẽ được thử sức với khối lượng kiến thức tiếng Anh toàn diện để từ đó các em có thể bồi dưỡng thêm những kiến thức còn thiếu cũng như luyện kỹ năng làm các dạng bài tập.

Bản mềm: 10.000 Vnđ

Bản in: 40.000 Vnđ
liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com