Archives for Giáo án, bài giảng

Tài liệu chuyên sinh học THPT, tài liệu chuyên sinh học THPT, sinh thái học (Mai Sỹ Tuấn, Cù Huy Quảng)

upload_2020-6-29_12-53-37.png

upload_2020-6-29_12-54-34.png
Tài liệu chuyên sinh học THPT, tài liệu chuyên sinh học THPT, sinh thái học (Mai Sỹ Tuấn, Cù Huy Quảng)
138p

PDF: 30.000 đ

Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Tài liệu chuyên sinh học THPT, tài liệu chuyên sinh học THPT, vi sinh vật học, Phạm Văn Ty, Nguyễn Vĩnh Hà

upload_2020-6-29_12-55-41.png

upload_2020-6-29_12-57-14.png

Tài liệu chuyên sinh học THPT, tài liệu chuyên sinh học THPT, vi sinh vật học, Phạm Văn Ty, Nguyễn Vĩnh Hà
130p

PDF: 30.000 đ

Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Reading explorer 1 cengage learning | National Geographic Learning (second edition) Nancy Douglas and David Bohlke

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Reading explorer 1 cengage learning | National Geographic Learning (second edition) Nancy Douglas and David Bohlke

Bản PDF: 50.000 đ | Sách in: 80.000 đ

Liên hệ: hotline/ zalo: 0988674911 Email: tailieuso@gmail.com

Reading Explorer 2 by Paul MacIntyre and David Bohlke | Cengage Learning | National Geographic Learn PDF

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]
Reading Explorer 2 by Paul MacIntyre and David Bohlke | Cengage Learning | National Geographic Learning

 Báo giá: Bản PDF: 50.000 VNĐ | Bản sách in: 80.000 VNĐ
Liên hệ: Hotline/ Zalo: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

GIÁO TRÌNH – Thiết Kế Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Theo Tiêu Chuẩn Eurocode – Cơ Sở Lý Thuyết Và Ví Dụ Áp Dụng (PGS.TS. Bùi Quốc Bảo)

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]
GIÁO TRÌNH – Thiết Kế Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Theo Tiêu Chuẩn Eurocode – Cơ Sở Lý Thuyết Và Ví Dụ Áp Dụng (PGS.TS. Bùi Quốc Bảo)
63 trang

Bản PDF: 30.000 VNĐ

Liên hệ: hotline/ Zalo: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

tự học giao tiếp tiếng Tây Ban Nha , Lê Xuân Tùng, NXB Văn Hóa Thông Tin

[​IMG]

tự học giao tiếp tiếng Tây Ban Nha , Lê Xuân Tùng, NXB Văn Hóa Thông Tin
Trong các ngôn ngữ thông dụng trên Thế Giới, tiếng Tây Ban Nha chỉ xếp sau tiếng Anh và tiếng Pháp. Do vậy, gần đây việc học tiếng Tây Ban Nha bắt đầu khởi sắc tại Việt Nam là điều dễ hiểu. Điều này còn một lý do nữa là tiếng Tây Ban Nha dễ học đối với người Việt do phát âm của nó dễ học.

Nhằm phổ biến tiếng Tây Ban Nha đến với người học, nay chúng tôi biên soạn cuốn “Tự học tiếng Tây Ban Nha” này. Cuốn sách được viết dưới dạng tập trung các đề tai đàm thoại thực dụng. Do vậy phần ngữ pháp nào không cần thiết sẽ được giảm bớt. Bằng cách lập đi lập lại những mẫu câu và phương pháp thay thế, các bạn sẽ mau chóng nói được những câu thông dụng.

Báo giá: Bản ebook PDF: 60.000 VNĐ | Liên hệ: Hotline/ Zalo: 0988674911 Email: tailieuso@gmail.com