Archives for Đề Thi - Page 3

mẫu đề thi THPT quốc gia

Được biết thứ trưởng Bùi Văn Ga Cho biết sắp tới Bộ giáo dục sẽ công bố những mẫu đề thi để cho học sinh có thể biết và làm quen dần, với mẫu đề thi này không khác nhiều so với năm 2015, kiến thức 40% nâng cao và 60% cơ bản

Bộ giáo dục và đào tạo năm nay ra đề thi mẫu này cũng nhằm giúp cho học sinh dần dần làm quen với đề thi  và giúp cho học sinh được va chạm dần nhằm làm tốt lên khi bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. đề thi mẫu năm này chủ yếu năm trong chương trình THPT chủ yếu là lớp 12, đảm bảo phân loại được mức độ thi sinh đáp ứng yêu cầu của bộ, với kiến thức cơ bản chiếm 60% còn lại là nâng cao 40% giúp thi sinh yếu có thể bước qua kỳ thi tốt nhất.

Đề thi sẽ ra theo hướng đánh giá năng lực học sinh, tăng cường câu hỏi mở, câu hỏi gắn với thực tiễn và câu hỏi vận dụng, bảo đảm độ phân hóa, đáp ứng yêu cầu xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Năm thứ hai tổ chức kỳ thi với hai mục đích, Bộ duy trì tổ chức thi 8 môn, gồm Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Ngoại ngữ. Các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài mỗi môn 180 phút; các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài thi mỗi môn 90 phút. Môn Ngoại ngữ thi viết và trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Chính sách cộng điểm ưu tiên cũng đang được Bộ Giáo dục tiếp thu ý kiến và cân nhắc quyết định. Tuy nhiên, lãnh đạo Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cho hay, về cơ bản chính sách ưu tiên khu vực, đối tượng vẫn giữ ổn định như năm 2015.

“Không thể không cộng điểm cho những học sinh ở vùng sâu, dân tộc thiểu số, con em những người có công với cách mạng. Chỉ đi đến những vùng cao chúng ta mới biết được điều kiện ở đó thiếu thốn như thế nào. Cộng điểm là việc làm cần thiết đảm bảo công bằng giữa các đối tượng. Tất nhiên khi xây dựng quy chế chúng tôi còn căn cứ vào nhiều yếu tố, như dữ liệu tuyển sinh những năm gần đây và đề nghị của Ủy ban Dân tộc”, vị này nói.

TỔNG HỢP ĐỀ THI vào ngân hàng AGRIBANK 2015

Vị trí Pháp chế KV3
1. Nêu khái niệm và đặc điểm văn bản quy phạm pháp luật.
2. Các tổ chức tín dụng bảo đảm quyền lợi cho khách hành như thế nào?
3. Theo quy định của Luật doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp được quy định như thế nào. Người đại diện theo pháp luật được quy định trong văn bản pháp lý nào của doanh nghiệp.
4. Thế nào là tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Tiêu chí phân biệt tổ chức tín dụng phi ngân hàng và ngân hàng. Có những loại tổ chức tín dụng phi ngân hàng nào.
5. Phân tích nguyên tắc nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu theo luật thương mại. Thời điểm chuyển quyền sở hữu hàng hóa theo luật thương mại.

Đề agribank sáng 14/11/2015
Vị trí Kế toán ngân hàng (thi ở KV Đà Nẵng)
Đề có 4 câu (gồm 3 câu tự luận + 1 bài tập):
1) Về giao dịch 1 cửa
2) ngân hàng được trích tk thanh toán của khách hàng khi nào?
3) Nguyên tắc kế toán khi lập bảng cân đối kế toán
4) Bài tập về tính lãi tiền gửi

Đề agribank sáng 14/11/2015
Vị trí Tín dụng (thi ở KV Đà Nẵng)
C1: Hãy nêu hình thức đảm bảo TS. Hãy nêu nghĩa vụ của KH cầm cố TS làm đảm bảo cho món vay
C2: Nêu nội dung thẩm định tài sản đảm bảo
C3: Nêu biện pháp giám sát tín dụng. Mục đích.

Vị trí Tín dụng

Câu 1: Khi xem xét hồ sơ cho vay KHCN những yếu tố nào cần quan tâm nhất? Phân tích tình hình tài chính khách hàng có quan trọng không? (20 đ)
Câu 2: Khái niệm thế chấp tài sản bảo đảm. Quy trình thế chấp tài sản bảo đảm. Tài sản thế chấp được bảo hiểm? (20 đ)
Câu 3: Chọn đáp án đúng & giải thích (10 đ). Bảng lưu chuyển tiền tệ (Ngân quỹ) của doanh nghiệp phản ánh:
a. Doanh thu, lợi nhuận
b. Chi phí, lợi nhuận
c. Thu tiền, chi tiền
đ. Tài sản, nguồn vốn
Câu 4: Để xử lý tài sản bảo đảm đúng pháp định cần tuân thủ những nguyên tắc gì? (20 đ)
Câu 5: Chọn đáp án đúng (10 đ). Cho thuê tài chính là hình thức cấp tín dụng:
a. Không có TSBĐ
b. Có TSBĐ là TS hình thành từ vốn vay
c. Có TSBĐ là tài sản thế chấp
d. Có TSBĐ là tài sản cầm cố.
Câu 6: Một dự án đầu tư như sau: (20 đ)
a. Chi phí đầu tư năm đầu:
– Chi phí liên quan đất đai: 5 tỷ
– Mua máy móc thiết bị sản xuất: 15 tỷ
– Tuổi thọ máy móc là 5 năm
b. Nguồn vốn đầu tư: 70% nguồn VCSH, 30% vốn vay, lãi suất 12%/năm, số tiền trả nợ gốc 3 năm, mỗi năm 2 tỷ đồng.
c. Năng suất máy móc: 100. 000 sp/năm
d. – Công suất sản xuất: năm 1 là 70%, năm 2 là 80%, năm 3 là 90%, năm 4 là 100%.
– Giá bán: 200. 000 đ/sp
e. Chi phí sản xuất 50% doanh thu
f. Thuế TNDN là 28%
Hãy lập:
– Bảng kế hoạch khấu hao máy móc hàng năm theo đường thẳng.
– Kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay.
– Dự tính lãi, lỗ của dự án.

TTQT KV2 thế này. Bạn nào thi TTQT tham khảo nha.
Đề gồm 2 phần: Tự luận 60đ, Trắc nghiệm 40đ
câu 1 là Nêu khái niệm của Kế toán ngân hàng, nhiêm vụ của KTNH (15đ)
câu 2 là Những chi phí nào không được phép tính vào chi phí của đơn vị? (10đ)
câu 3: nêu khái niệm của tỷ giá hối đoái giao ngay, kỳ hạn và hoán đổi (15đ)
câu 4 là tình huống, đại ý là trong thời hạn L/C còn hiệu lực thì người thụ hưởng có được quyền thay thế chứng từ sai sót bằng chứng từ khác hay không. giải thích (10đ)
Câu 5 là bài tập về tỷ giá hối đoái (10đ), cho tỷ giá USD/SGD, USD/JPY, bảo đổi từ SGD sang JPY (10đ)

Vị trí GDV
1. Quyền và nghĩa vụ của chủ tài khoản thanh toán
2. Phương pháp hạch toán các tài khoản kế toán
3. Cách xác định nguyên giá tscđ hữu hình
4. 31-10 kh đến tất toán tk vay, hđ vay 5 tỷ, ngày giải ngân 15-3. Lãi vay 7.8% năm, ki han 9 thang, lãi qá hạn 150% lãi trog hạn, phí phạt trả trc han 0.2% số nợ trả trước hạn.Tính fai thu khách hàng

Vị trí Kế toán ngân hàng (KV3)
C1. Quyền lợi v nghĩa vụ của chủ tài khoản thanh toán (thông tư j đó đó…)
C2. Cách thức hạch toán các tài khoản kế toán ngân hàng (cũng thông tư j đó đó…)
C3. Cách xđ nguyên giá TSCĐ hữu hình.
C4. 31/10/2015 KH tới tất toán khoản vay 5 tỷ, ls cho vay 7.8%/năm, ls trả quá hạn 150% ls cho vay, phí trả nợ trc hạn 0.2% nợ trả trc hạn, thời hạn cho vay 9 tháng, giải ngân 15/3/2015. Tính tiền phải thu của KH.

Vị trí Kế toán ngân hàng (KV2)
Câu 1: giao dịch 1 cửa là gì? Quyền hạn,trách nhiệm của gdv của giao dịch 1 cửa? (30d)
Câu 2: nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán nhtm?(30d)
Câu 3: khi nào nh tự động ghi nợ tk thanh toán của khách hàng?(20d)
Câu 4: khách hàng X ngày 31/10/2015 đến tất toán sổ tiết kiệm 45tr kỳ hạn 3thang mở ngày 20/4/2015. Lãi suất kỳ hạn 3 tháng là 5,4%/năm, lãi suất ko kỳ hạn là 1,2%/năm. Tính số lãi ngân hàng phải trả cho khách hàng X. (20d)

[… tiếp tục cập nhật!]

 

Cập nhật đề agribank sáng 14/11/2015
Vị trí Kế toán ngân hàng
Đề có 4 câu (gồm 3 câu tự luận + 1 bài tập):

1) Về giao dịch 1 cửa
2) ngân hàng được trích tk thanh toán của khách hàng khi nào?
3) Nguyên tắc kế toán khi lập bảng cân đối kế toán

4) Bài tập về tính lãi tiền gửi

Cập nhật đề thi Agribank KV 3
Vị trí Pháp chế
Phần 1: Trắc nghiệm (5 câu)
Phần 2: Tự luận
1. Nêu khái niệm và đặc điểm văn bản quy phạm pháp luật.
2. Các tổ chức tín dụng bảo đảm quyền lợi cho khách hành như thế nào?
3. Theo quy định của Luật doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp được quy định như thế nào. Người đại diện theo pháp luật được quy định trong văn bản pháp lý nào của doanh nghiệp.
4. Thế nào là tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Tiêu chí phân biệt tổ chức tín dụng phi ngân hàng và ngân hàng. Có những loại tổ chức tín dụng phi ngân hàng nào.
5. Phân tích nguyên tắc nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu theo luật thương mại. Thời điểm chuyển quyền sở hữu hàng hóa theo luật thương mại.

Các đề thi ngân hang khác: http://dethinganhang.com/

Bài tập Tiếng Anh 6 ( Lưu Hoằng trí ) Pearson ( Có đáp án ) – Theo chương trình SGK mới của Bộ GDĐT

Ư

Bài tập Tiếng Anh 6 ( Lưu Hoằng trí ) Pearson – Theo chương trình SGK mới của Bộ GDĐT

Biên soạn theo sách giáo khoa mới nhất! Theo chương trình thí điểm 2015 !

Báo giá: Sách bán 50.000 VNđ

đáp án: Bản mềm / ebook : 50.000 VNđ

ảnh sách đáp án / lời giải:

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

Recycling Elementary English Ôn tập và thực hành tiếng Anh – Trình độ sơ cấp

Recycling elementary englísh

Key for Recycling Elementary English

Recycling Elementary English Ôn tập và thực hành tiếng Anh – Trình độ sơ cấp  ( Clare West)

“Recycling Elementary English” là tài liệu phục vụ cho học viên trình độ sơ cấp cần trau dồi tiếng Anh tổng quát và các bạn dự định thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Cambridge Key English Test (KET). Cuốn sách này có thể là tài liệu bổ trợ cho các giáo trình tiếng Anh chính khóa hoặc để tự học.
Bố cục sách được trình bày làm 4 phần:

  • Phần 1: Tình huống (Situations).
  • Phần 2: Từ vựng (Vocabulary).
  • Phần 3: Ngữ pháp (Grammar).
  • Phần 4: Viết (Writing).
    Các bài ôn tập (Recycling) là thành phần quan trọng không thể thiếu của cuốn sách. Các bài tập này nhằm giúp người học ghi nhớ và củng cố kiến thức.
    Xin trân trọng giới thiệu.

Các sách tương tự:

Recycling Intermediate Englíh ( PET )

Recycling Your English ( FCE )

Recycling Advanced Englíh ( CAE )

Báo giá:

Liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com xb

Tuyển tập đề thi và hướng dẫn giải môn tiếng Anh vào lớp 10 THPT chuyên ngoại ngữ (đề thi chính thức )

tuyển tập đề thi chính thức chuyên ngữ môn tiếng anh

đáp án đề thi chuyên ngữ

 

đề thi và hướng dẫn giải môn tiếng Anh vào lớp 10 THPT chuyên ngoại ngữ

Trường đại học quốc gia Hà Nội, trường đại học ngoại ngữ và trường THPT chuyên ngữ ( Lưu hành nội bộ)

Bộ đề thi bao gồm các đề thi môn tiếng Anh vào chuyên ngữ từ năm 2008 đến 2015, bao gồm cả lời giải và hướng dẫn chi tiết !

Báo giá bản mềm, bản in: 100.000 VNđ / 1 bộ, chưa bao gồm phí chuyển phát !

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

đề thi và hướng dẫn giải môn tiếng Anh vào lớp 10 THPT chuyên ngoại ngữ (đề thi chính thức )

tuyển tập đề thi chính thức chuyên ngữ môn tiếng anh

đáp án đề thi chuyên ngữ

đề thi và hướng dẫn giải môn tiếng Anh vào lớp 10 THPT chuyên ngoại ngữ

Trường đại học quốc gia Hà Nội, trường đại học ngoại ngữ và trường THPT chuyên ngữ ( Lưu hành nội bộ)

Bộ đề thi bao gồm các đề thi môn tiếng Anh vào chuyên ngữ từ năm 2008 đến 2015, bao gồm cả lời giải và hướng dẫn chi tiết !

Báo giá bản mềm, bản in: 100.000 VNđ / 1 bộ, chưa bao gồm phí chuyển phát !

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

Bộ đề luyện tập thi Olympic tiếng Anh tiểu học

Tiếp theo bộ tài liệu “Bài luyện tập thi Olympic tiếng Anh tiểu học” được đông đảo các em học sinh, phụ huynh và thầy cô trên khắp cả nước quan tâm. tracuutailieu.com xin giời thiệu “Bộ đề Đây là bộ đề thi Olympic tiếng Anh tiểu học đặc biệt”. Bộ đề này (gồm cả các audio cho phần nghe).  Với bộ tài liệu này, các em sẽ được thử sức với khối lượng kiến thức tiếng Anh toàn diện để từ đó các em có thể bồi dưỡng thêm những kiến thức còn thiếu cũng như luyện kỹ năng làm các dạng bài tập.

Bản mềm: 10.000 Vnđ

Bản in: 40.000 Vnđ
liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com