Tài liệu kỹ thuật: Điều khiển số

Cải tiến máy tiện NC thành máy CNC và lập trình trên máy CNC

Số trang: 88 trang, định dạng PDF

Báo giá: 30.000 VNĐ. Bản in: 60.000 VNĐ

liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

 

Tài liệu liên quan: Chế độ cắt, gia công cơ khí .PDF

Comments

comments