dictionary

Trong thập niên 60-70 của thế kỷ 20 ,tại miền bắc VN thường có các loại thuốc sau
1.Nhãn hiệu BA ĐÌNH (dùng cho cấp cao nhất)
2,Nhãn hiệu THĂNG LONG (dùng cho cán bộ cao cấp)
3.Nhãn hiệu THỦ ĐÔ (dùng cho cán bộ trung cấp)
4,Nhãn hiệu ĐIỆN BIÊN (Dùng cho cán bộ trung cấp và sơ cấp)
5.Nhãn hiệu TAM ĐẢO (dùng cho cán bộ sơ cấp)
6.Nhãn hiệu TRƯỜNG SƠN (dùng cho cán bộ sơ cấp)
7.Thuốc tự cuốn và thuốc ..LÀO
Do kinh tế khó khăn nên có câu thơ:
Tạm biệt ĐIỆN BIÊN,vãy chào TAM ĐẢO
Vượt TRƯỜNG SƠN ta tiến sang LÀO..

Hay tích cực hơn lại có cả bài thơ

Vi thằng giặc mỹ Giôn sơn
Nên ta phải vượt Trường Sơn qua Lào
Thủ đô xa tự năm nào
Giã từ Tam Đảo, vẫy chào Điện Biên
Nay mai chiến thắng trăm miền
Thủ đô, Tam Đảo, Điện Biên lại về.

 Link xem hình ảnh:
 https://www.facebook.com/tailieusoNEU/photos/?tab=album&album_id=1035824099847769

Comments

comments