Author Archives: gsnn2015 - Page 38

Cambridge common mistakes at Proficiency and how to avoid them

image-53
Cambridge common mistakes at Proficiency and how to avoid them Author: Julie Moore publisher: Cambridge Number of pages: 64 Focuses on the real mistakes students make in the Proficiency exam and shows how to avoid them. This invaluable little book highlights the real mistakes that students make in the exam ...

Bộ đề luyện tập thi Olympic tiếng Anh tiểu học

Tiếp theo bộ tài liệu 'Bài luyện tập thi Olympic tiếng Anh tiểu học' được đông đảo các em học sinh, phụ huynh và thầy cô trên khắp cả nước quan tâm. tracuutailieu.com xin giời thiệu 'Bộ đề Đây là bộ đề thi Olympic tiếng ...

Luật cờ tướng

image-29
Tóm tắt: ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1409/2004/QĐ-UBTDTT/TT1 Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH LUẬT CỜ TƯỚNG BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM ỦY BAN TTDTT Căn cứ Nghị ...