Author Archives: gsnn2015 - Page 3

Spotlight on the USA by Randee Falk

image-655
spotlight on the USA by Randee Falk - NXB Đà Nẵng Tuyển tập các bài đọc hiểu giới thiệu về vùng, miền, văn hóa và đặc điểm nước Mỹ. Báo giá: 60.000 đ Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

Bí quyết phát âm & viết đúng con số bằng tiếng Anh – Nhóm Hồng Đức

image-647
Bí quyết phát âm & viết đúng con số bằng tiếng Anh - Nhóm Hồng Đức NXB Thanh Niên Cuốn sách cung cấp kiến thức cho toàn bộ cách viết và đọc các con số tiếng Anh trên tất cả các lĩnh ...

Phương pháp nói giọng Mỹ chuẩn xác American Accent training song ngữ – Lê Huy Lâm dịch và chú giải – by Ann Cook

image-645
Phương pháp nói giọng Mỹ chuẩn xác American Accent training - Lê Huy Lâm dịch và chú giải - by Ann Cook NXB Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Song ngữ Anh - Việt. Có file nghe mp3 đi kèm! A guide to speaking and pronouncing colloquial ...