Author Archives: gsnn2015 - Page 25

Giáo trình huấn luyện kiến thức ANHK cho nhân viên làm việc ở cảng hàng không, sân bay

Giáo trình huấn luyện kiến thức ANHK - an ninh hàng không cho nhân viên làm việc ở cảng hàng không, sân bay Giáo trình: 60 Trang Báo giá: 100.000 VNđ liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

image-73
  LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Lời cam đoan. iii Lời cảm ơn. iv Danh mục các chữ viết tắt v Danh mục bảng. v Danh mục biểu đồ. vi Danh mục hình. vi MỞ ...