Author Archives: gsnn2015 - Page 25

Giáo trình huấn luyện kiến thức ANHK cho nhân viên làm việc ở cảng hàng không, sân bay

Giáo trình huấn luyện kiến thức ANHK - an ninh hàng không cho nhân viên làm việc ở cảng hàng không, sân bay Giáo trình: 60 Trang Báo giá: 100.000 VNđ liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

image-73
  LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Lời cam đoan. iii Lời cảm ơn. iv Danh mục các chữ viết tắt v Danh mục bảng. v Danh mục biểu đồ. vi Danh mục hình. vi MỞ ...

Cambridge common mistakes at Proficiency and how to avoid them

image-53
Cambridge common mistakes at Proficiency and how to avoid them Author: Julie Moore publisher: Cambridge Number of pages: 64 Focuses on the real mistakes students make in the Proficiency exam and shows how to avoid them. This invaluable little book highlights the real mistakes that students make in the exam ...